Conference of Executive Board of Vietnam Association of Construction Consultants Term V – 5th Session

Cùng với các sự kiện hội thảo, hội nghị Hội viên, sáng ngày 30 tháng 3 năm 2019, tại khu Biệt Thự – Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Ban Chấp hành Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam đã tổ chức kỳ họp lần thứ 5 để đánh giá các hoạt động của Hiệp hội thực hiện năm 2018 và thảo luận, thông qua kế hoạch hoạt động của Hiệp hội năm 2019. Đây là kỳ họp tiền cuối cùng của BCH Nhiệm kỳ V (2015 – 2020).

Tham dự hội nghị có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hiệp hội, các Ủy viên Ban Chấp hành  và các đại biểu mời tham dự. Hội nghị do Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên chủ trì.

Thay mặt Ban Thường vụ Hiệp hội, ông Hoàng Ứng Huyền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký báo cáo các hoạt động của Hiệp hội đã thực hiện trong năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động của Hiệp hội năm 2019, đề xuất một số nội dung xin ý kiến Ban Chấp hành. Thay mặt Ban kiểm tra Hiệp hội, ông Đặng Xuân Thủy – Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đường sắt, đã báo cáo kết quả kiểm tra về các hoạt động và tình hình thu chi tài chính của Hiệp hội năm 2018.

Sau khi nghe các Báo cáo về các hoạt động của Hiệp hội trong năm 2018, báo cáo thu chi 2018, báo cáo của Ban kiểm tra về các hoạt động và thu chi của Hiệp hội năm 2018, báo cáo dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 và báo cáo kế hoạch thu chi năm 2019, các Ủy viên Ban Chấp hành đã thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, đã đánh giá tích cực về các hoạt động của Hiệp hội, đánh giá cao về kết quả hoạt động tại nhiều lĩnh vực : kiện toàn và phát triển Hội viên mới; tổ chức thành công nhiều Hội thảo; các khóa tập huấn mẫu hợp đồng FIDIC, bồi dưỡng kiến thức đấu thầu và nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, III cho cá nhân thuộc Hiệp hội; thực hiện các Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ;; hợp tác quốc tế; đóng góp xây dựng chính sách pháp luật; thi đua khen thưởng; tổ chức Giải thưởng VECAS AWARD 2018…

Hội nghị đã nhất trí cao thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, báo cáo thu chi năm 2018; thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 và kế hoạch thu chi năm 2019 của Hiệp hội cũng như một số kiến nghị của Thường trực Hiêp hội.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên tổng hợp các nội dung đã thảo luận tại Hội nghị, thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ V-phiên họp thứ 5

Một số hình ảnh của Hội nghị: