News about the Training on Complaint Management and Dispute Resolution under the FIDIC Contract (Module2) in May 2019.

Với sự hỗ trợ của FIDIC, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam đã tổ chức thành công 2 Khóa tập huấn về Quản lý khiếu nại và Giải quyết tranh chấp theo Hợp đồng FIDIC tại Hà nội (ngày28-29/5/2019) và Thành phố Hồ Chí Minh ( 31/5/2019 và 1/6/2019.

Khóa tập huấn được thực hiện theo chương trình Module 2 của FIDIC, do Mr Geoffrey Smith – Giảng viên Quốc tế của FIDIC giảng dạy.Mr Geoffrey Smith đã có nhiều năm kinh nghiệm đảm nhận các vị trí : Nhà thầu xây dựng, nhà tư vấn, Hòa giải viên, thành viên Ban phân xử tranh chấp… Khóa tập huấn đã tập trung phổ biến và nâng cao các kiến ​​thức cần thiết về quản lý khiếu nại và các điều khoản ngăn ngừa, giải quyết tranh chấp theo Hợp đồng của FIDIC phiên bản năm 1999 và năm 2017;  việc xác định các rủi ro dự án, phân bổ rủi ro và các nguyên nhân khác nhau của khiếu nại, phát sinh chi phí có thể xuất hiện trong hợp đồng xây dựng và cách FIDIC giải quyết chúng. Trong quá trình tập huấn, các học viên tham dự đã sôi nổi trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn và tận dụng các cơ hội học hỏi nâng cao kiến thức về quản lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Tham dự khóa tập huấn có các các Kỹ sư, Kiến trúc sư, Luật sư, lãnh đạo và chuyên viên thuộc các Doanh nghiệp tư vấn trong và ngoài Hiệp hội, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Tập đoàn kinh tế, các Nhà thầu xây dựng Việt nam và quốc tế, Công ty luật… Thông qua trang thông tin điện tử của FIDIC, nhiều chuyên gia xây dựng từ các nước như Nhật Bản, Phi-lip-pin, Căm-pu-chia,Mi-an-ma, Đài loan.. đã tham dự khóa tập huấn.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên tham dự được cấp chứng nhận hoàn thành trương trình tập huấn do FIDIC và Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam cấp.

Một số hình ảnh khóa tập huấn tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh:

  • Tại Hà Nội

Tại TP Hồ Chí Minh: