Hồ sơ năng lực

Lĩnh vực hoạt động Hạng
Khảo sát xây dựng Hạng 1
Thẩm tra, thiết kế công trình cầu, đường bộ Hạng 1
Tư vấn giám sát thi công công trình cầu, đường bộ Hạng 1
Tư vấn giám sát thi công công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật Hạng 2
Tư vấn quản lý dự án Hạng 3
Thẩm tra, thiết kế công trình dân dụng, NNPTNT Hạng 3
Thẩm tra, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật Hạng 2
Thí nghiệm kiểm định LAS-XD 301

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.