Nền tảng tư tưởng

XÂY DỰNG TÍNH CÁCH LÀM VIỆC

 • Thẳng thắn
 • Trung thực
 • Tin cậy
 • Nhiệt huyết

GIÁ TRỊ NỀN TẢNG VÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

 • Chính trực: Thẳng thắn, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các hành động
 • Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.
 • Tận tâm: Làm việc hết sức để đạt được kết quả cuối cùng nhưng vẫn giữ được niềm vui và đam mê với công việc
 • Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp và các quy chế, chính sách, quy định của công ty

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

 • Tôi tư duy là tôi tồn tại: Nhân viên CTEC luôn được khuyến khích sáng tạo phát huy khả năng của mình, không sợ thất bại. Luôn có thái độ “tôi làm được” để phấn đấu vượt qua chính mình thỏa mãn sự tò mò, thôi thúc suy nghĩ tìm ra đáp án cho công việc mình đảm nhận
 • Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh: Chí có lòng yêu nghề, say nghiệp mới tạo nên thành công. Dù là ai cũng đều nỗ lực hết mình, xây dựng cho mình một thương hiệu cá nhân, một vị trí không thể thiếu, để mỗi khách hàng khi đến và trải nghiệm dịch vụ CTEC cung cấp đều nhận ra sự nỗ lực, lòng nhiệt thành, tính chuyên nghiệp và sự khác biệt mà CTEC đem lại.
 • Đoàn kết là sức mạnh: Đồng lòng vượt khó khăn, chung sức tạo thành công. Đó là những điều CTEC thực hiện để tạo nên sức mạnh của mình.
 • Chia sể để lớn mạnh: Hãy chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm ! Chia sẻ là phát triển, sự sống cũng  bắt đầu từ sự chia sẻ và chỉ có chia sẻ và biết chia sẻ mới tồn tại mãi mãi, đó là triết lý trong quá trình hoạt động và phát triển của CTEC