Dự án xây dựng Tuyến đường phía đông Trung tầm hành chính Quận Hoàng Mai

Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường phía đông Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. CTEC tham gia khảo sát, lập Dự án và Thiết kế BVTC. Đây là tuyến đường thiết kế đồng bộ các hạng mục: Nền mặt đường, thoát nước,  ATGT, Hè, chiếu sáng, cây xanh, đèn tín hiệu … Khi khánh thành các trang báo mạng; đánh giá đây là một trong những tuyến đường đẹp nhất phía nam Hà Nội.