Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục Phía nam.

Chủ đầu tư: Công ty CP phát triển địa ốc CIENCO5;

Cấp đường: Đường quy mô 4 làn xe, V= 60km/h; chiều rộng nền B=40m, mặt b= 2x (3,5m x 2). Tải trọng thiết kế đường: trục xe 10T, mặt đường cấp cao A1, E yc =160 Mpa;  cầu: HL93.

Cấp công trình: cấp 2.

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội – CTEC cung cấp dịch vụ: Tư vấn khảo sát lập Đề xuất dự án; Khảo sát thiết kế BVTC một số km.

Tổng mức đầu tư: 3.397 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện tư vấn: Từ năm 2008.