– GIÁM SÁT THI CÔNG CẢI TẠO NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH ĐT 359 (THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG)

  • Chủ đầu tư: UBND huyện Thủy Nguyên;
  • Cấp công trình: cấp II.
  • Gía trị hợp đồng: 3 tỷ đ.
  • Đơn vị giám sát: CTEC; gói thầu: XL1.
  • Thời gian thực hiện tư vấn GS: Từ năm 2020.