Lãnh đạo CTEC kiểm tra công tác: TVGS D.A Đường sắt và Khảo sát BVTC QL19

Cuối tháng 12/2021 Lãnh đạo Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội; đã có chuyến kiểm tra Thực hiện nhiệm vụ Tư vấn giám sát một số gói thầu Dự án nâng cấp Đường sắt quốc gia (D.A 7.000 tỷ) và Công tác khảo sát bước bản vẽ thi công Dự án nâng cấp QL19 (Khu vực Tây nguyên).