LỄ RA QUÂN ĐẦU NĂM TRÊN CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG THIẾT YẾU TUYẾN ĐƯỜNG SẮT BẮC – NAM (ĐOẠN HÀ NỘI – VINH)

NGÀY 31/7/2018 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA 14, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 556. VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN, GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 CHO CÁC DỰ ÁN CẤP BÁCH TRONG ĐÓ CÓ  ĐƯỜNG SẮT, GỌI LÀ DỰ ÁN 7000 TỶ. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT VÀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 85  ĐƯỢC GIAO LÀM CHỦ ĐẦU TƯ.

DỰ ÁN ĐOẠN HÀ NỘI – VINH, ĐƯỢC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2114 NGÀY 8/11/2019, VỚI TỔNG MỨC ĐẦU TƯ LÀ 1.398 TỶ ĐỒNG. DỰ ÁN ĐI QUA 6 TỈNH THÀNH: HÀ NỘI, HÀ NAM, NAM ĐỊNH, NINH BÌNH, THANH HÓA, NGHỆ AN. VỚI CÁC HẠNG MỤC CẢI TẠO VÀ XÂY MỚI: 16 GA. HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TUYẾN: CẢI TẠO KẾT CẤU TẦNG TRÊN 77,17 KI LÔ MÉT. CÔNG TRÌNH HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG: 12 ĐOẠN VỚI CHIỀU DÀI 5,6 KI LÔ MÉT. ĐOẠN HÀ NỘI- VINH CHIA LÀM 7 GÓI THẦU XÂY LẮP; XL-HNV-01 ĐẾN XL-HNV-07.

CÁC NHÀ THẦU THI CÔNG GỒM: LIÊN DANH CÔNG TY 6, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG. LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 3, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH LONG HƯNG. CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH. CÔNG TY 469. RIÊNG GÓI THẦU XL-HNV-07; GÓI THẦU EPC VỀ THÔNG TIN TÍN HIỆU HIỆN TẠI ĐANG HOÀN CHỈNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU.

NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ: TRICC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HÀ NỘI – CTEC THAM GIA DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG MỘT SỐ GÓI THẦU TRÊN CÁC ĐOẠN: HÀ NỘI – VINH VÀ NHA TRANG – SÀI GÒN.

NGÀY 19/2/2021 TRÊN TOÀN TUYẾN HÀ NỘI- VINH. CÁC NHÀ THẦU  ĐỒNG LOẠT LÀM LỄ XUẤT QUÂN. ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI, DO THỨ TRƯỞNG NGUYỄN NGỌC ĐÔNG DẪN ĐẦU. TẠI LỄ RA QUÂN, THỨ TRƯỞNG ĐÃ BIỂU DƯƠNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, CÁC NHÀ THẦU, TƯ VẤN THỜI GIAN QUA ĐÃ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN CỦA DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN ĐƯỢC KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÁNG KỂ. TUY NHIÊN ĐỂ HOÀN THÀNH DỰ ÁN TRONG NĂM 2021. THỨ TRƯỞNG YÊU CẦU CÁC ĐƠN VỊ CẦN CÓ CÁC GIẢI PHÁP CHI TIẾT, CỤ THỂ CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP CÙNG NHAU TRONG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. . ĐẢM BẢO THẮNG LỢI MỤC TIÊU KÉP. VỪA CHỐNG DỊCH CÔ VÍT 19 VỪA ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG,TIẾN ĐỘ. THỨ TRƯỞNG NGUYỄN NGỌC ĐÔNG VÀ CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM VŨ MINH KHÔI, ĐÃ TẶNG QUÀ VÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN TRÊN CÔNG TRƯỜNG.