THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG QL1A (PHÚ XUYÊN)

Tên công trình: Cải tạo, chỉnh trang QL1A (Km207+250-Km208) và hạ tầng Khu trung tâm hành chính huyện Phú Xuyên.

  • Chủ đầu tư: UBND huyện Phú Xuyên;
  • Cấp công trình: Đường giao thông cấp II. Mặt cắt ngang:30m; Loại mặt đường cấp cao A1, Eyc =190 Mpa
  • Thiết kế đồng bộ đường; thoát nước; ATGT;  hè cây xanh, chiếu sáng.
  • Dự toán công trình: 340 tỷ đ.
  • Đơn vị thiết kết: CTEC.
  • Thời gian thực hiện tư vấn KSTK: tháng 11 năm 2019.