Tuyển dụng Nhân viên thiết kế, lập dự toán

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí sau:

TT Vị trí Số lượng Yêu cầu
1 Nhân viên thiết kế cầu, đường 05 người
  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cầu đường
  • Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad, ADS
2 Nhân viên lập dự toán 02 người
  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cầu đường hoặc kinh tế xây dựng
  • Sử dụng được các phần mềm lập dự toán
  • Ưu tiên: nữ
3 Nhân viên thiết kế cấp thoát nước 02 người
  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cấp thoát nước
  • Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad

Các ứng viên có nguyện vọng đăng ký vào bảng dưới đây:
    Hồ sơ đính kèm