CTEC; 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 20/8/2020 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội – CTEC, kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. 35 năm hình thành và phát triển; từ Xí nghiệp hoạt động theo kế hoạch. Ngày nay CTEC đã trở thành một doanh nghiệp Tư vấn chuyên ngành; là một trong những tốp Công ty Tư vấn mạnh. Cung cấp dịch vụ tư vấn trải dài ở ba miền: Bắc, Trung, Nam (với 30 tỉnh thành). Thiết kế công trình từ Đường Phố chính Thủ đô đến Đường bộ cao tốc Bắc Nam; với loại địa hình là Đô thị đông đúc, hay Núi cao cho đến Vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long thuộc các lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, v.v…