LAS-XD 301 đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

Phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình; mang mã hiệu LAS- XD301;  được phép thử trên 200 chỉ tiêu cơ lý đất, đá, cát, xi măng, sắt thép, nhựa đường…  Khảo sát thăm dò địa chất; kiểm tra chất lượng công trình… LAS- XD301 đáp ứng các yêu cầu và là địa chỉ tin cậy của khách hàng.

Một số hình ảnh thực hiện tại: Bắc Giang, Khu Đô thị mới Dương Nội (Hà Nội),…