CTEC không ngừng ứng dụng tiến bộ thời công nghệ 4.0

CTEC không ngừng ứng dụng tiến bộ thời công nghệ 4.0 trong lĩnh vực khảo sát. Hiệu quả đem lại là vô cùng to lớn; sử dụng ít nhân công, tiến độ thực hiện công việc nhanh … Ngày 15/7/2021, CTEC thực hiện khảo sát địa hình 2 công trình tại: huyện Ba Vì và huyện Lương Sơn (Hòa Bình), với địa hình đồi núi; bằng FLYCAM và phần mềm chuyên dụng.