Lãnh đạo CTEC kiểm tra thực hiện nhiệm vụ TVGS các gói thầu 18-21

Thực hiện các yêu cầu Về đảm bảo chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công của Chủ đầu tư dự án: “Cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn tuyến đường sắt Hà Nội- TP Hồ Chí Minh”. Ngày 5/7/2021, Lãnh đạo CTEC đã kiểm tra hiện trường, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của Tư vấn giám sát thi công các gói thầu xây lắp 18, 19, 20, 21 thuộc đoạn Nha Trang – Sài Gòn.