CTEC TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 02 – TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG TẠI SẦM SƠN, THANH HÓA.

Ngày 07/01/2021 UBND TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm cả lắp đặt thiết bị); theo đó:

  • Tên dự án: Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT).
  • Đại diện Cơ quan nhà nước thẩm quyền: UBND TP Sầm Sơn.
  • Nhà thầu Tư vấn GS: Liên danh CTEC- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
  • Gía trị hợp đồng TVGS: 2,698 tỷ đ.