CTEC trúng thầu gói thầu số 3; Dự án cải tạo nâng cấp TL414C

  • Ngày 08/12/2020 UBND huyện Ba Vì ban hành Quyết định số 7897/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu và công nhận đơn vị trúng thầu Gói thầu số 3; theo đó:
  • Tên dự án: Cải tạo nâng cấp TL414C đi qua xã Thuần Mỹ (Nối Khu du lịch Suối Hai với Khu du lịch khoáng nóng Thuần Mỹ)
  • Chủ đầu tư: UBND huyện Ba Vì
  • Nhà thầu Tư vấn KS lập BCNCKT: CTEC .
  • Thời gian thực hiện tư vấn: 45 ngày.