CTEC TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 12B-2: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG GÓI THẦU SỐ 19, 21 (ĐƯỜNG SẮT BẮC- NAM).

Ngày 14/12/2020 Ban QLDA Đường sắt ban hành Quyết định số 606/QĐ-BQLDA ĐS phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 12B-2; theo đó:

  • Tên dự án: Cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang- Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội- TP Hồ Chí Minh. . (Gói thầu thi công số 19, 21).
  • Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA Đường sắt- Bộ GTVT.
  • Nhà thầu Tư vấn GS: CTEC.
  • Gía trị hợp đồng TVGS: 5,689 tỷ đ.