CTEC trúng thầu Gói thầu: Tư vấn khảo sát thiết kế BVTC-Dự toán tại huyện Thanh Oai

Ngày 14/5/2021, UBND huyện Thanh Oai, TP Hà Nội; ban hành Quyết định số 2555/QĐ-UBND; theo đó:

CTEC trúng thầu Gói thầu: Tư vấn khảo sát thiết kế BVTC-Dự toán thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tân Ước – Trục phát triển phía nam- Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Gía trúng thầu: 957 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: 60 ngày.