CTEC trúng thầu Gói thầu số 6: Tư vấn khảo sát thiết kế

Ngày 26/4/2021, Ban QLDAĐTXD công trình giao thông TP Hà Nội; ban hành Quyết định số 189/QĐ-BQLCTGT; theo đó:

CTEC trúng thầu Gói thầu số 6: Tư vấn khảo sát thiết kế BVTC-Dự toán thuộc dự án Xây dựng tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B; đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua Khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường tỉnh 421B (đoạn Thạch Thán – Xuân Mai).

Gía trúng thầu: 3 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện: 60 ngày.