DỰ ÁN ĐTXD ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH BẮC- NAM QUỐC OAI KÉO DÀI

Tên công trình: Dự án ĐTXD đường trục chính Bắc- Nam Khu đô thị Quốc Oai kéo dài đoạn từ Km4+430,24 đến Km7+315. (Báo cáo NCKT)

  • Chủ đầu tư: UBND huyện Quốc Oai;
  • Cấp công trình: Đường giao thông đô thị cấp đặc biệt. Mặt cắt ngang:42m; Loại mặt đường cấp cao A1, Eyc =190 Mpa.
  • Tổng mức đầu tư: 488 tỷ đ.
  • Thiết kế đồng bộ đường; thoát nước; ATGT;  hè cây xanh, chiếu sáng.
  • Đơn vị LS lập BCNCKT: Liên danh CTEC và Công ty CP TK&XD Kim Quang..
  • Thời gian thực hiện tư vấn: tháng 10 năm 2018.