DỰ ÁN ĐTXD ĐƯỜNG TRỤC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN THẠCH THẤT (NỐI TỪ TL419 ĐOẠN QUA UBND HUYỆN- TL420)

Tên công trình: Dự án ĐTXD đường trục trung tâm hành chính huyện (nối từ TL419 đoạn qua UBND huyện- TL420); báo cáo NCKT)

  • Chủ đầu tư: UBND huyện Thạch Thất;
  • Cấp công trình:cấp II; Đường phố chính đô thị, V=60 km/h. Mặt cắt ngang: 24m – 74m; mặt đường cấp cao A1, Eyc =155 Mpa.
  • Tổng mức đầu tư: 124 tỷ đ. Dự án nhóm B.
  • Thiết kế đồng bộ đường; thoát nước; ATGT;  hè cây xanh, chiếu sáng.
  • Đơn vị LS lập BCNCKT: CTEC .
  • Thời gian thực hiện tư vấn: tháng 8 năm 2018.