LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN MỞ RỘNG QL1A KM189- K194 (THƯỜNG TÍN)

Tên Dự án: Mở rộng QL1A KM189- KM194; đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín.

  • Chủ đầu tư: UBND huyện Thường Tín;
  • Cấp công trình:cấp II; Đường phố chính đô thị, V=80 km/h. Mặt cắt ngang: 13m – 20,5m; mặt đường cấp cao A1. Tải trọng trục xe thiết kế: 10T, Eyc =190 Mpa; tải trọng thiết kế cầu: HL93.
  • Tổng mức đầu tư: 149 tỷ đ. Dự án nhóm B.
  • Thiết kế đồng bộ đường; thoát nước; ATGT;  hè cây xanh, chiếu sáng.
  • Đơn vị KS lập BCNCKT: CTEC ..
  • Thời gian thực hiện tư vấn: tháng 3 năm 2019.