ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN (HÀ ĐÔNG)

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông).

Chủ đầu tư: Sở GTVT Hà Nội;

Nhà đầu tư: GELEXIMCO

Cấp đường: Đường phố chính khu vực; chiều dài 6,8 km; chiều rrộng nền B=42m, mặt b=21m. Tải trọng thiết kế đường: trục xe 12T, mặt đường cấp cao A1, E yc =180 Mpa;  cầu: HL93.

Cấp công trình: cấp 2.

Tư vấn khảo sát, thiết kế: Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội – CTEC.

Tổng mức đầu tư: 2.274 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện tư vấn: 2007 – 2011.