– GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐT 435 (HÒA BÌNH)

  • Tên công trình: Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 435; điểm đầu Ngã ba Bình Thanh (Cao Phong), điểm cuối xã Ngòi Hoa (Tân Lạc)
  • Chủ đầu tư: Sở GTVT Hòa Bình;
  • Cấp công trình: cấp II. Chiều dài 21 km, đường cấp III miền núi.
  • Gía trị hợp đồng TVGS: 5 tỷ đ.
  • Đơn vị giám sát: Liên danh CTEC + Viện KHCN GTVT.
  • Thời gian thực hiện tư vấn GS: Từ năm 2018.