THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI KHU CÔNG NGHIỆP BẮC PHÚ CÁT (KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC)

Tên công trình: Đường vành đai Khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc)

Chủ đầu tư: UBND huyện Quốc Oai;

  • Cấp công trình: cấp đặc biệt. Mặt cắt ngang: 50m; Eyc =190 Mpa; Thiết kế đồng bộ: Nền mặt đường, ATGT, Thoát nước, chiếu sáng.
  • Đơn vị thiết kết: Liên danh CTEC + TEDI.
  • Thời gian thực hiện tư vấn KSTK: tháng 10 năm 2020.