Hè 2022, CTEC đi đâu?

Hè năm 2022, Lãnh đạo Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội – CTEC tổ chức cho cán bộ, CNV, NLĐ tham quan và nghỉ mát tại thành phố Đà Nẵng ( 4 ngày 3 đêm). Đại gia đình CTEC gồm 250 người ( gia đình: bố, mẹ, con cán bộ, CNV, NLĐ). Đặc biệt tối ngày 28/6/2022 đã diễn ra Gala Dinner sôi nổi, vui vẻ, phấn khởi đầy khí thế sau hai năm vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19.