Lãnh đạo CTEC làm việc với Đoàn Bộ Xây dựng Cu Ba và Tư vấn DINVAI

Ngày 27/3/2022 nhân dịp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cu Ba sang làm việc tại Việt Nam; Lãnh đạo CTEC có buổi làm việc với Đoàn. Thời gian qua CTEC đã phối hợp với Công ty Dinvai Construcciones S.A (Tư vấn Cu Ba), cung cấp nhân sự thực hiện dịch vụ Tư vấn Dự án xây dựng Đường Trường Sơn đông.