Tư vấn thẩm tra BVTC, DT Gói thầu số 17- Hưng Yên.

Ngày 23/9/2021Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông – xây dựng Hưng Yên; ban hành Quyết định số 85/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên; Theo đó:

  • Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội- Công ty CP Thiết kế và xây dựng Kim Quang.
  • Công trình cấp II; tốc độ thiết kế 80 km/h (châm trước). Tải trọng trục thiết kế áo đường 10T; Cầu cống: HL93. Chiều dài tuyến 33,5 km. Mặt cắt ngang gồm các loại: B=32m, B= 25m; B= 12m.
  • Dự án nhóm A. Tổng mức đầu tư: 2.894 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: 2021Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông – xây dựng Hưng Yên.