Tư vấn giám sát thi công Dự án Học viện Nông nghiệp

Dự án thành phần: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng thế giới- WB. Học viện Nông nghiệp làm Chủ đầu tư. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội – CTEC là thành viên liên danh của Tư vấn giám sát.

Ngày 12/10/2021 Bà Carolyn Tuk Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới WB đã có buổi làm việc với Chủ đầu tư và thăm công trường xây dựng tại Học viện Nông nghiệp; thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm Hà Nội.

CTEC-Tư vấn giám sát có ông Đỗ Minh Thiện Phó giám đốc Công ty, các kỹ sư giám sát tham gia đoàn tại hiện trường.