– THẨM TRA THIẾT KẾ BVTC; DỰ ÁN ĐTXDCT ĐƯỜNG TỪ CẦU THANH TRÌ ĐẾN CẦU VƯỢT PHÚ THỤY, HUYỆN GIA LÂM

  • Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thụy, huyện Gia Lâm.
  • Chủ đầu tư: UBND huyện Gia Lâm;
  • Loại, Cấp công trình: Đường khu vực; công trình cấp III. Quy mô mặt cắt ngang 17-22m, mặt đường cấp cao A1, Eyc = 120 Mpa.
  • Tổng mức đầu tư: 407 tỷ đồng.
  • Đơn vị thiết kế bản vẽ thi công: TEDI
  • CTEC cung cấp dịch vụ: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC.
  • Thời gian thực hiện tư vấn: Tháng 10 năm 2020.